Cyswllt Contact

Clerc / Clerk

Mrs Lynn Hervouet

13 Bryn y Gelli,
Brynsiencyn,
LL61 6RB

Ffôn /Phone: 07906 697373
E-bost email : llanidan@hotmail.com

Aelodau / Members

Ms Sandra Thomas (Cadeirydd /Chair)
Mr Mark E.Evans
Mr Cenwyn Williams
Mr Steven A. Jones
Mr Arwyn Jones
Mr Chris Davies
Mr Eric W. Jones