Llwybrau 2020

Llwybrau 2020

CYNGOR CYMUNED LLANIDAN CYNNAL A CHADW LLWYBRAU CYHOEDDUS 2020

GWAHODDIR CEISIADAU YSGRIFENEDIG YN CYNNWYS PRIS AM DDAU DORIAD AR Y LLWYBRAU I GYD GAN BERSON I GYNNAL A CHADW LLWYBRAU CYHOEDDUS YNG NGHYMUNED LLANIDAN - 12 LLWYBR

Mae'n ofynnol i'r person yma cael Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus o leiaf £1,000,000 ar gyfer y contract yma. Bydd rhaid cyflwyno copi o'r dystysgrif bresennol gyda'r cais.

AM FWY O WYBODAETH / CEISIADAU YSGRIFENEDIG I:

Ms S Thomas (Cadeirydd), Gwêl y Gwalch, Lon Uchaf, Brynsiencyn, LL61 6UF

DYDDIAD CAU-DYDD GWENER 24ain EBRILL 2020

Previous Post