Skip to main content

Aelodau .

Dyma enwau, cyfeiriadau a rhifau ffôn o'r aelodau Cyngor Cymuned Llanidan

Mrs Lynn Hervouet (Cadeirydd / Clerc dros dro),
13 Bryn y Gelli,
Brynsiencyn,
LL61 6RB
07906 697373

Mr Chris Davies (Is-gadeirydd),
23 Stad Tyn Cwrt,
Brynsiencyn,
LL61 6LJ
07790 405375

Mr Cenwyn Williams,
32 Stad Tyn Cwrt,
Brynsiencyn,
LL61 6LJ
07766 691503

Mr Arthur Wyn Thomas,
Tawelfan,
Stad Tyn Bryn,
Brynsiencyn,
LL61 6UE
01248 430429

Mr Mark Emlyn Evans,
2 Bryn Eithin,
Brynsiencyn,
LL61 6RQ
07876 503062

Ms Sandra Thomas,
Gwel y Gwalch,
Lon Uchaf,
Brynsiencyn,
LL61 6UF
01248 430529