CLERC / CLERK

Mr Michael E Jones, 5 Plas Hen, Llanddaniel, Ynys Mon, LL60 6HW

Rhif Ffôn / Tel No: (01248) 421 867