Cyngor Cymuned Llanidan - 2017 - Llanidan Community Council

CYNGOR CYMUNED LLANIDAN / LLANIDAN COMMUNITY COUNCIL

 

 

CADEIRYDD / CHAIRMAN

Mrs Lynn Hervouet, 13 Bryn y Gelli, Brynsiencyn, Ynys Môn, LL61 6RB

Rhif Ffôn / Tel No: (01248) 431 166

…………

IS-GADEIRYDD / VICE CHAIRMAN

Mr Chris Davies, 23 Tyn Cwrt, Brynsiencyn, LL61 6LJ

Rhif Ffôn / Tel No: (07790) 405 375

…………

Mr H Eifion Jones, Tanpencefn Bach, Brynsiencyn, Ynys Môn, LL61 6TJ

Rhif Ffôn / Tel No: (01248) 430 145

Ms Sandra Thomas, Gwel y Gwalch, Lon Uchaf, Brynsiencyn, Ynys Môn, LL61 6UF

Rhif Ffôn / Tel No: (01248) 430 529

Mr Arthur W Thomas, Tawelfan, Tyn y Bryn, Brynsiencyn, Ynys Môn, LL61 6UE

Rhif Ffôn / Tel No: (01248) 430 429

Mr Cenwyn Williams, Parc House, 3 Mona Terrace, Brynsiencyn LL61 6LJ.

Rhif Ffôn / Tel No: (07766) 691 503

Mr Mark E Evans, 2 Bryn Eithin, Brynsiencyn, Ynys Môn, LL61 6RQ

Rhif Ffôn / Tel No: (01248) 430 841

………….

CLERC / CLERK

Mr Steven A Jones, Llanidan Farm, Brynsiencyn, Ynys Môn, LL61 6HJ

E-bost: llanidan@hotmail.com 

…………