CYNGOR CYMUNED LLANIDAN

CYFARFOD MAI 26ain, 2015

Y GANOLFAN,  BRYNSIENCYN

Presennol  

Cyngh.Mr H Eifion Jones,   Dr Dyfed Roberts,     Mr Arthur Thomas

Ymddiheuriadau

Cyngh.Mr Victor Hughes,    Lynn Hervouet

Cyfarfod

Am mai dim ond tri aelod oedd yn bresennol penderfynwyd i beidio a chynnal y cyfarfod

Bydd y Clerc yn cysylltu gyda`r Cadeirydd i benderfynu ar faterion brys.

……………………….

 

………………………………………………………………………………………………