Cyngor Cymuned Llanidan - 2017 - Llanidan Community Council

Mae tystiolaeth fod pobl wedi ymsefydlu yng Nghymuned Llanidan ers miloedd o flynyddoedd. Mae'r gymuned yn lleoliad nifer o nodweddion hynafol gan gynnwys meini hirion a siambrau claddu sy'n dyddio o'r cyfnod Neolithig ac o'r Oes Haearn Cyn-Rhufeinig.

Tra bod amaeth yn parhau yn ddiwydiant lleol pwysig, denwyd llawer o drigolion i chwilio am waith yn chwarel Dinorwig yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg, gan ddefnyddio'r fferi lleol rhwng Môn a'r tir mawr. 

Erbyn heddiw mae gan y pentref nifer o atyniadau megis Sw Môr Môn a Ffarm y Foel ger y Fenai. Yma mae tarddiad Halen Môn

Nodweddion yr ardal